Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogere rede, die voert tot de erkenning van waarheden, welke het verstand alleen ^«machtig is te bereiken.

Afgescheiden van de critische bewijzen, die in de latere jaren omtrent het werkelijk bestaan van metaphysische verschijnselen en waarheden, langs wetenschappelijken weg en door mannen der wetenschap zijn verkregen, zal aan deze korte uiteenzetting over de werking der hoogere menschelijke rede wel niet veel ontbreken, om in hoofdzaak de verhouding van den mensch tot het metaphysisch en esoterisch leven weer te geven.

Al gebruikt TOLSTOY in zijne betoogen steeds het woord «rede», ten opzichte van dit hoogere leven nu (let wel! niet ten opzichte van andere begrippen, zooals dat der liefde) blijkt hij steeds den gevoelsfactor toch ten eenenmale te verwaarloozen en van daar zijne noodzakelijkheid dat hoogere leven te miskennen.

Den ondergeteekenden komt het mitsdien voor, dat in het verwisselen van deze twee begrippen, «rede» en «verstand», — alzoo: in het aan een bestanddeel

geven van de waarde, die toekomt aan het geheel

de aanleiding is te zoeken, die den schrijver noopt tot de loochening van levenswaarheden, welke in

Sluiten