Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

r< J m Bladz.

Graaf Leo Tolstoy. Zijn leven en zijne leer i

-God

■+ Christus . 1

gQ

-De leer van Christus. Het Christendom . . . 37 De kerken en hare leeringen . .

Het geloof

Godsdienst en zedenleer ■*" De Christen ^

-De christelijke idealen en hunne bereikbaarheid ' 66

Het werk der liefde g.

De levensopvatting ...

Het kwaad ....

'"De rede .... • • • • 75

»Waarheid . • • • <9

81

Verzaking ....

Naastenliefde. Dienen . '82

De gelijkheid der mensehen ... oc

Onthouding. Vasten ... t

Eenheid .... • • • • 87

Beginselen .... • • • • 90

De ontevredenheid met zichzelven . ! ! . 90

PlkhtenLeVenSd0el' EeUW'g l8Ven' D°°d' °Pstandin^ 95

' De regeeringen ina

Vaderlandsliefde .

" * • • • llo

Sluiten