Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de weelde te verzaken en een natuurlijk eenvoudig leven te lijden.

Tolstoy's leven in den Kaukasus was rijk aan gebeurtenissen. Eene daarvan gaf hem aanleiding de novelle «Der kaukasische Gefangene» te schrijven. Nadat hij zich had laten bewegen in den militairen dienst te treden en hij meerdere gevechten had medegemaakt, gaf hij zijne ervaringen weer in verhalen, als: <Der Ueberfall», «Das Holzfiillen» , «Die Kosaken».

Zijn eerste letterkundige arbeid «Die Kindheit» werd voltooid in 1852 en gezonden aan den «Ssowremennik», die het werk dadelijk in druk gaf; men bespeurde onmiddellijk dat in dat geschrift een nieuw krachtig talent zijne kunde openbaarde.

Wij vermeldden reeds, dat in den Kaukasus Tolstoy zich getrokken gevoelde tot een eenvoudig natuurlijk leven. «Men behoeft het leven eerst slechts te leeren kennen in zijne geheele ongekunstelde schoonheid», en «In en met de natuur te leven, haar te beschouwen en zich met haar te vereenzelvigen, is een geluk», zijn kenschetsende ontboezemingen, die ervan getuigen, dat hij alle droomen van roem, macht en eer heeft teruggedrongen. Zijn bestendige omgang met Kozakken en soldaten werd de aanleiding, dat hij het «gemeene volk» van harte leerde liefhebben. De soldaten namelijk waren zijne lievelingen; zij spelen ook de hoofdrollen in «Krieg und Frieden» en zijn de eigenlijke helden van dit grootsche heldendicht.

Toen de oorlog in Oostelijk Europa uitbnik, liet Tolstoy zich overplaatsen naar het Donau-leger, en werd hij ingedeeld bij den Generalen Staf van

Sluiten