Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men verlangde nooit dat zij om vergiffenis zouden vragen.

Graaf Tolstoy was in dien tijd reeds een ijverig landbouwkundige, die zich cm iedere kleinigheid bezorgd maakte en zijn landbouw voortreffelijk in orde hield. Hij lette steeds op ordelijkheid en reinheid en bezat destijds 300 varkens, 80 koeien, 500 schapen en zeer veel gevogelte.

I11 dezen gelukkig-en tijd werd «Krieg und Frieden» geschreven. Dat het huiselijk leven op den steeds zoekenden en eenigszins pessimistisch aangelegden dichter een heilzamen invloed uitoefende, laat zich verklaren, liet huisgezin, de opvoeding, de landbouw legden in de eerste plaats beklag op hem: het schrijven werd voornamelijk voor de wintermaanden bewaard en dan schreef hij gewoonlijk den geheelen dag tot laat in den nacht.

Hij wachtte nooit tot hij geïnspireerd werd; zijn stelregel was, dat men zich maar aan het werk moest zetten, dan kwam de inspiratie wel van zelf. Voor zijne groote werken maakte hij steeds te voren zorgvuldige studiën en onder zijn werk moest het om hem heen volkomen rustig wezen. Zijne stemming was dan opgewekt; hij lachte veel; speelde en wandelde met de kinderen; ging op jacht; deed gymnastiek en oefende zich in schaatsenrijden.

Zijne beide groote romans schreef hij gedurende de 15 jaren, die men kan aanmerken als het tijdvak van zijn huiselijk geluk; men moet echter niet veronderstellen, dat die tijd geheel onbewolkt voor hem was; een gevoel van zwaarmoedigheid verliet hem nooit geheel en al, hetgeen uit alles, dat hij schreef, ook te bespeuren is.

Sluiten