Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onzen tijd wordt door de beschaafde wereld d.e onmiddellijk en steeds de laagste voorstellingen aanneemt, het als eene uitgemaakte zaak beschouwd, dat de godsdienst slechts een bekend, lang overleefd tijdperk van de ontwikkeling der menschheid is.

Ieder van ons heeft slechts een weg, waarlangs zijne zedelijke voortwenteling plaats heeft en deze weg is dikwijls een geheel onvoorziene en geen der wegen, die anderen zouden hebben ingeslagen.

Te vergeefs zoekt men in onze beschaafde wereld naar duidelijk omschreven zedelijke grondslagen. | Er zijn er geene.

De zedenleer kan niet onafhankelijk zijn van den godsdienst, want niet alleen is zij een voortbrengsel daarvan, d. i. van de verhouding, waarin de mensch belijdt te staan tot de wereld, maar zij is zelfs geheel en al door den godsdienst heengeweven. Iedere godsdienst is een antwoord op de vraag: «Welke beteekenis heeft mijn leven?» En het antwoord van den godsdienst bevat reeds een bepaalden zedelijken eisch, die kan worden gesteld, soms na de verklaring van de beteekenis des levens, soms echter ook daarvoor. Op de vraag van de beteekenis des levens kan men antwoorden: «Zij bestaat in den welstand van de op-zichzelf-staande persoonlijkheid» en dientengevolge : «geniet alles, wat gij kunt bereiken»; maar ook: «De beteekenis des levens bestaat in den

Sluiten