Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den graad van bereikbaarheid daarvan, waartoe wij nu reeds kunnen geraken.

I tet ideaal bestaat daarin, dat wij niemand mogen vertoornd maken, bij niemand wangunst veroorzaken en allen beminnen; het gebod, dat den graad van bereikbaarheid van dit ideaal aangeeft, verlangt van ons, niemand met woorden te beleedigen.

\ erder bestaat het ideaal in onvoorwaardelijke kuischheid, ook in gedachten; en het gebod, dat den graad van bereikbaarheid hiervan aangeeft, is de reinheid van het huwelijksleven, de onthouding van ontucht.

Jen derde bestaat het ideaal in het niet zorgen \oor de toekomst en het leven slechts voor het tegenwoordige; het gebod dat den graad van bereikbaarheid hiervan aangeeft, vordert dat wij niet zweren, niets beloven,

Ten vierde bestaat het ideaal hierin, dat wij nooit en tot geen enkel doel dwang uitoefenen; en het gebod, dat den graad van bereikbaarheid hiervan aangeeft, is: geen kwaad met kwaad vergelden; beleedigingen dulden; het hemd weggeven.

Ten vijfde luidt het ideaal: de vijanden, die ons haten, te beminnen; en het gebod dat de bereikbaarheid daarvan aanduidt: den vijanden niets kwaads berokkenen; goed van hen spreken, en tusschen hen en onze andere medemenschen geen onderscheid maken.

Alle deze geboden wijzen op datgene, wat wij op den weg van ons streven naar volmaaktheid de volle mogelijkheid hebben niet te doen ; op datgene, waarheen al ons werken moet gericht zijn; op datgene,

Sluiten