Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de derde opvatting bestaat het mensche-

! Ven ni.et 111 de gemeenschap en voortzetting

er persoonlijkheden, maar in den grondslag en oorsprong des levens : in God.

Deze drie levensopvattingen dienen als grondlagen voor alle godsdiensten, zoo voor de vroegere ais voor de tegenwoordige.

De mensch van de goddelijke levensopvatting offert zijn persoonlijk, familie- en maatschappelijk geluk op aan de vervulling van den Wil Gods. De drijfveer van zijn leven is de liefde, en zijn godsdienst is de daadzakelijke en ware vereering van (roe], den oorsprong van alles.

Denkt er over na en begrijpt, dat het leven, dat gij leidt, niet het ware leven is. Het familie-, maatschappelijke en staatsleven redt niet van het verderf 1 let ware verstandige leven is voor den mensch slechts mogelijk, voor zoover hij niet een deel is van het gezin of van den Staat, maar van den levensoorsprong, d. i. van God. Dit is zonder twijfel de christelijke levensopvatting, die aan alle uitspraken van liet evangelie beantwoordt.

Om de ware beteekenis van het leven, die zoo eenvoudig is, te erkennen, heeft men noch de positieve wijsbegeerte, noch diepere kennis noodig; daartoe wordt slechts eene negatieve eigenschap

Sluiten