Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Rede.

Paarden, koeien, olifanten, alles, dat leeft, gaat zwemt en vliegt, zelfs alles, dat onbewegelijk is,' boomen en gras, deze alle zijn oogen der rede.

De rede heeft alles gedaante gegeven.

De werelden zijn oogen der rede en de rede is hare grondslag.

De rede is alles dat is.

De mensch, die zich wijdt aan de rede en haar dient, treedt uit deze wereld der verschijnselen naarbuiten in eene gelukzalige en vrije wereld en wordt onsterfelijk. (Uit de Veda )

Iedere schrede in het leven, iedere levensuiting is sterven. Deze tegenspraak zou onoplosbaar zijn, wanneer de rede niet bestond. Maar de mensch heeft rede en deze heft de tegenspraak op.

In de geheele onmetelijke wereld van wezens, die zich wederzijds verdelgen, is den mensch alleen de rede (en ook de liefde) gegeven, die alle tegenspraken der zelfzucht moet vernietigen.

De rede uit zich in de liefde. Tengevolge daarvan kan de rede, waar zij verduisterd is, niet door zichzelve, maar slechts door hare vrucht, de liefde, worden verhelderd.

De rede kan ook niet door zichzelve, maar slechts door de liefde worden getoetst.

Sluiten