Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niettemin zien wij overal dat de menschen verdeeld zijn m twee kasten, waarvan de eene bestaat uit de arbeidenden, onderdrukten, behoeftigen en lijdenden; de andere uit de nietsdoeners, verdrukkers, verzwelgers en genieters. Niet alleen zien wij dit' maar zelfs nemen wij, willekeurig of onwillekeurig!

aan deze scheiding, die door ons bewustzijn wordt veroordeeld; en onder het bewustzijn van deze tegenspraak en onze deelname daaraan, moeten wij onwillekeurig lijden.

Wiit ook wij mogen zijn, meester of knecht, kunnen wij het niet ontloopen, de bestendige kwellende tegenspraak van ons bewustzijn met de werkelijkheid en het daaruit ontstaande lijden te ondervinden.

De arbeidende volksmenigte, de groote meerderheid der menschen, die door bestendigen, hun geheele leven vervullenden, zinneloozen, en geen uitzicht op eene lichtende toekomst gevenden arbeid en door ontberingen lijden, lijden het meest door de ten hemelschreiende tegenspraak tusschen dat, wat is, en dat, wat naar hunne eigene erkenning en naar de erkenning, van hen, die hen in dien toestand hebben gebracht en daarin handhaven, behoorde te zijn.

Zij weten, dat zij in slavernij leven en dat zij, om de lusten eener minderheid te dienen, die hen in deze slavernij vasthoudt, in duisternis en gebrek omkomen. Zij weten het en zeggen het ook. En niet alleen vermeerdert dit bewustzijn hun lijden, maar het is er zelfs de wezenlijke inhoud van.

Sluiten