Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pijnigen des lichaams de krachten des geestes te

verhoogen, komt mij voor verkeerd te zijn. Intusschen

juist is het, dat de menschen thans meerendeels veel

meer eten, dan voor het onderhoud der krachten

noodig is. Om die reden is het vasten, het bewuste

bestrijden der buikdienerij, nuttig. Men behoort er

zich aan te gewennen, zoo weinig mogelijk spijzen

te gebruiken; slechts zooveel als er noodig is om

voor lichaam en geest de vereischte krachten te verkrijgen.

De begeerte naar verfijnde en overvloedige spijs langt nauw samen met de geslachtsdrift en dient als grondslag daarvan.

Wanneer ik te weinig eet, voel ik mijn maa«-mijne gedachten worden onduidelijk en het ontbreekt my aan medegevoel. Eet ik echter te veel, dan verlies ik niet alleen de helderheid van geest en het me egevoel, maar ook de werkzaamheid. Daardoor vind ik steeds de juiste mate; en die is zelfs geringer dan die hoeveelheid spijs, die de meesten gewoonlijk tot zich nemen.

Eenheid.

Eenheid onder de menschen kan slechts worden gevonden in de eenheid met de waarheid, dat isinet God. De pogingen, de eenheid onder de menschen te herstellen, bewijzen dat de menschen, hetzij de vereeniging met God niet begrijpen of niet willen • etzij dat zij met gelooven, dat de vereeniging met tot de eenheid der menschen leidt.

Sluiten