Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hebreeuwsche wijsheid zegt: «Het leven is datgene hetwelk God in de neusgaten van den mensch heeft geblazen, opdat hij zijn wet volbrengende gelukkig worde.»

De Stoïcijnen zeiden: «Het leven is de onder-

maakt.» 16 ^ ^ ^ menSCh *elukki*

Alle voorgaande verklaringen in de zijne samenvattende, ze,de Christus: «Het leven is de liefde

tot God en tot den naaste, die den mensch tot geluk voert. »

Het ontwaken van den mensch tot zijn waar hem eigen leven, heeft in onzen tijd met zulke' ziekelijke inspanning plaats, omdat de verkeerde leer der wereld de menschen ervan tracht te overtuigen, dat de hersenschim des levens — het leven-

en de 0Pe"baring van het ware leven — eene verbastering ervan is.

Wij kunnen het menschelijk leven niet anders egnjpen dan als de onderwerping van de dierlijke persoonlijkheid aan de wet der rede.

Het menschelijk leven is niet het dierlijke in den mensch. Naar Gods wil is ook het menschelijke niet het ware leven. ] [et menschelijk leven is de vereen,ging van het goddelijk en van het dierlijk leven, en hoe meer deze vereeniging het goddelijk leven nadert, hoe meer het 't ware leven is.

Sluiten