Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Macht. Geweld.

Macht — in de gewone beteekenis van het woord — is een middel om den mensch te dwingen iets te doen, dat in strijd is met zijn wil. De mensch, die zich onderwerpt aan macht, handelt nooit zooals hij wil, maar zooals die macht hem dwingt te handelen. Een mensch te dwingen niet dat te doen, wat hij wil, maar dat, wat hij niet wil, vermag slechts het stoffelijk geweld of de bedreiging van dit geweld ; dat wil zeggen: slagen, verminking, vrijheidsberooving of gemakkelijk uit te voeren bedreigingen dezer handelingen. Daarin bestaat en bestond van oudsher macht.

De grondslag van macht is stoffelijk geweld.

f) U.

Om macht te verwerven en te vestigen;' moet men macht liefhebben. Zucht tot macht laat zich niet vereenigen met goedheid, doch slechts met de daaraan tegengestelde eigenschappen, als: hoogmoed, list en gruwzaamheid.

Zonder eigendunk en zonder minachting van anderen, zonder huichelarij, bedrog, zonder kerkers, vestingen, terechtstellingen, moorden kan eene macht niet ontstaan, noch zich staande houden.

De verdedigers der Staatsoverheersching zeggen: «Wanneer men de macht van den Staat opheft, zullen de slechtste menschen over de minder slechte heerschen». Maar waren dan de onderwerpers steeds beter dan de onderworpenen, toen de Egyptenaren

Sluiten