Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweld noodig zijn om ons van de kwaden te bevrijden; dat belastingen, aanwervingen, lijfeigenschap, gevangenissen, zweepslagen, knoeten, tuchthuizen,' terechtstellingen, militairisme, oorlogen ten eenen male niet kunnen worden ontbeerd, tegenwoordig zal men nog zelden iemand vinden, die gelooft, dat zulke maatregelen van geweld van eenig kwaad bevrijden; die niet inziet, dat de meeste van deze gewelddaden, waaraan hij is onderworpen en waaraan hij gedeeltelijk deelneemt, op zichzelve groot en onnoodig kwaad zijn.

Bij overlevering, volgens de openbaring en naar de met te wederleggen stem van het geweten, weten alle menschen onzer christelijke wereld, dat doodslag een der vreeselijkste misdaden is, die door menschen kan worden begaan en dat men deze zonde niet kan beperken tot zekere menschen; dat het zonde is, zekere menschen te dooden en het dooden van andere menschen geene zonde zoude zijn. Allen weten: wanneer dooden zonde is, is het steeds zonde, onafhankelijk van de menschen, teg^TTk; het wordt begaan, evenzeer als de zonden van ugijtbreuk, d&fstal en andere; tegelijkertijd echter zien de menschen van hunne kindschheid af, dat het dooden door allen, die zij gewoon zijn aan te zien voor hunne geestelijke, door God aangestelde leidslieden, niet alleen wordt erkend, maar zelfs geroemd; zij zien, dat hunne wereldsche leidslieden met kalm overleg moorden bevelen; dat zij, daarin berustende, moordwerktuigen dragen en, in naam der burgerlijke en zelfs der ) goddelijke wet, van

Sluiten