Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de plaats van tijd en moeite te verspillen, om zich genoegen, gemak, hygienische en medische hulp ter genezing van geestelijk en lichamelijk lijden te verschaffen, is er maar een ding noodig en dat is: de wet des levens te vervullen; dat wil zeggen: dat te doen, wat nuttig is zoo voor dieren als voor mcnschen; namelijk: de door voeding verworven kracht om te zetten in spierwerkzaamhcid; of met andere woorden: die niet werkt, behoort ook niet te eten; eet zooveel als gij werkt en verdien uw brood door den arbeid.

Eigendom. Rijkdom.

Ik kan mijzei ven, nog altijd niet goed verklaren wat eigendom is. Zooals hij nu is, is hij een kwaad.

Op zichzelf is eigendom, als vreugde over hetgeen en over de wijze, waarop men iets heeft gemaakt, iets goeds.

Nu is het mij duidelijk geworden.

Ik had geen lepel, maar wel een stuk hout. Ik dacht na, werkte en sneed een lepel. Wie kan nu eraan twijfelen, dat hij mij toebehoort, evenals dat nest aan dien vogel?

Maar het eigendom, dat door de veldwachters met wapenen wordt bewaakt, is een kwaad.

Snijd een lepel en eet ermede en wel zoolang, totdat een ander hem noodig heeft — dat is duidelijk.

De vraag wordt moeielijker, wanneer ik voor mijn lamme been een kruk heb gemaakt en een dronkaard ze wegneemt, om ermede deuren open te breken.

Sluiten