Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leert van mij, want ik ben zachtmoedig en van harte

deemoedig; dan zult gij rust vinden voor uwe

zielen.» - «Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.»

Christus zegt, dat de menschen gelukkiger zouden zijn, wanneer zij leefden zonder verzet en zonder eigendom, en bevestigt dit door het voorbeeld van zijn leven. Hij zegt, dat de mensch, die volgens zijne leer leeft, ieder oogenblik bereid moet zijn door het geweld van een ander, door koude of honger te sterven en niet kan rekenen op een enkel uur van zijn leven. Een volgeling van Jezus moet ieder oogenblik bereid zijn tot lijden en sterven. Bevindt een volgeling der wereld zich echter niet m denzelfden toestand? Wij lijn zoodanig gewoon aan onze zelfmisleiding, dat alles, wat wij doen om naar onze meening ons leven te verzekeren, zooals : onze legermachten, vestingen, voorraden, kleedingen, kuren, ons geheele bezit, ons geld, ons voorkomt als iets werkelijks, als iets ernstigs dat in werkelijkheid ons leven verzekert.... Het geheele leven wordt zoodanig in beslag genomen door de zorg voor deze verzekering van het leven en door de voorbereidingen daartoe, dat niets meer ervan overblijft voor iets anders. \nro< ^Vo^, U

Ons geheele bestaan is zoodanig ingericht, dat ieder persoonlijk genot moet worden gekocht 'door menschelijk lijden, dat tegen onze natuur indruischt.

Sluiten