Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekeeringszucht.

De bekeering- van een ander heeft eerst dan werkelijk plaats, wanneer zij een bijna onbewust gevolg is van eigen overtuiging en dientengevolge eene verbetering.

Dikwijls verweet ik mijzelf, niet te hebben volgehouden, wat ik wilde doorzetten; de oorzaak ervan echter was dat ik het noch met feiten, noch met woorden kon staande houden.

Zag ik dat mijn handelen of mijne woorden lijden veroorzaakten, dan hield ik mij in; of, wanneer ik mij niet inhield, dan berouwde het mij. En ik kon niet anders handelen, want het door mij erkende doel is het geluk van anderen. Ontstaat daaruit kwaad, dan beteekent dat, dat ik daarvan de schuld ben en dientengevolge dat ik niet goed handelde. Maar nog meer: ik werd ervan overtuigd, dat de woorden: «Niemand komt tot mij, want de Vader leidt tot mij», nauwkeurig met de werkelijkheid overeenstemde.

Hoe de wedergeboorte der menschen tot het ware leven plaats heeft, is een mysterie, dat voor onze oogen wordt voltrokken, maar waarvan wij de gebeurtenis onmogelijk kunnen begrijpen, liet is een geheimenis Gods; zijne verhouding tot ieder afzonderlijken mensch; daarin doordringen mag men niet, dat zou zonde zijn.

Niemand kan een ander bekeeren en de begeerten van een ander of een zeker aantal van menschen te bekeeren, kan oorzaak worden van verschillende soorten van vreeselijk kwaad.

Sluiten