Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dien ik aanwijs aan hen, die mij vragen, waar naar mijne meening die weg is.

Wanneer ik den weg naar huis ken, doch hem beschonken heen- en weerwaggelend afleg, is dan daarom de weg, dien ik ga, de verkeerde?

Wanneer het de verkeerde is, wijst mij dan den goede; ben ik waggelend van den weg afgeweken, helpt mij dan; ondersteunt mij dan; leidt mij dan op den goeden weg, evenals ook ik bereid ben u te ondersteunen; maar helpt mij niet op een dwaalspoor; verheugt u niet, wanneer ik dwaal en roept niet uit leedvermaak ;

«Ziet eens, ziet! Hij zegt dat hij naar huis gaat, maar waggelt rond in het moeras ?>

Verheugt u daarover niet, maar helpt en ondersteunt! Gij zijt toch ook menschen, die naar huis wilt gaan; helpt mij dus!

Het breekt mijn hart en maakt mij wanhopig, dat wij allen hebben gedwaald; wanneer ik al mijne krachten inspan, trekt mij dan niet, inplaatsvan uzelven en mij te betreuren, bij iedere afwijking van den weg, in het moeras!

Hit is mijn standpunt ten opzichte van de leer en hare vervulling. Ik streef er naar met alle krachten haar op te volgen, en bij iedere niet-opvolging heb ik niet alleen berouw, maar smeek om hulp om ze te kunnen opvolgen; ik verheug mij over een ieder, die gelijk ik den weg zoekt en luister naar hem.

Soms gevoel ik mij bezwaard of liever ben onbehagelijk te moede, wanneer menschen, die mij te veel zijn toegedaan, het te ernstig met mij nemen en van mij eene volledige overeenstemming tusschen woorden en daden vorderen.

Sluiten