Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben geen heilige en heb mij daarvoor nooit uitgegeven; ik ben een mensch, die zich laat medesleepen en soms, of liever altijd niet datgene uitspreekt. wat hij denkt en voelt; en dat, niet omdat ik het niet \vü doen, maar omdat ik het niet kan, daar ik dikwijls overdrijf of dwaal.

Met mijne daden staat het nog slechter.

Ik ben een zeer zwak mensch, met verkeerde gewoonten, die den God der waarheid wil dienen, doch bestendig struikelt.

Iloudt men mij voor een mensch, die niet dwalen kan, dan verkrijgt iedere mijner fouten den schijn van logen of van huichelarij.

Houdt men mij echter voor een zwakken mensch, dan verkrijgt de niet-overeenstemming mijner woorden en handelingen den schijn van een bewijs der zwakheid, echter niet van logen en huichelarij. En alsdan kom ik voor als degene, die ik werkelijk ben: een erbarmelijk, maar oprecht mensch, die steeds met zijne geheele ziel wenschte en wenscht een door en door goed mensch, dat wil zeggen: een goede dienaar Gods te zijn.

Sluiten