Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In de nutteloosheid en dwaasheid van ledige redeneeringen in de studie, die wetenschap wordt genoemd, en voor de meest belangrijke intellectueele bezigheid wordt aangezien ; in de intellectueele verdorvenheid, en de leegheid der kunst, in al die kenmerken en voornamelijk in de afwezigheid van allen godsdienst bij de leiders niet allèen, maar vooral in de rustige ontkenning van alle godsdienst, en daarvoor in plaats de erkenning van het wettige, zwakken te verdrukken — alles tezamen: in de totale afwezigheid van elke zedelijke levensbasis.

Dit zijn de algemeene kenmerken van de naderende hervorming, of liever van de staat van overgang, waarin zich de christelijke volken bevinden, welke deze hervorming zal brengen, Het historisch kenmerkende van dezen tijd, de druk die de veranderingen teweeg brengt, is de Russisch-Japansche oorlog, pas geëindigd en eene revolutionnaire beweging, gelijktijdig ontbrand, die zich tot nu toe openbaarde onder 't Russische volk.

De oorzaken van de vernietiging van de Russische legers en vlooten, door de Japanners, ziet men in ongelukkige toevalligheden, in fouten van Russische bestuurders; de oorzaak der revolutionnaire beweging in Rusland schrijft men toe aan 't slechte bestuur, aan de werkzaamheid der revolutionnairen; en voor de Russische zoowel als de buitenlandsche politici hebben deze gebeurtenissen de verzwakking van Rusland ten gevolge, en tevens verplaatsing van 't staatkundig evenwicht, evenals verandering van bestuur van dit keizerrijk.

Voor mij hebben deze gebeurtenissen eenen veel grooteren invloed. Niet alleen brachten deze de vernietiging der Russische legers en vlooten teweeg, de verwarring in de Russische bestuurstelsels, maar ook is dit het teeken van het begin van het verval van Rusland. En dit is volgens mij de aanwijzing dat spoedig de geheele onecht christelijke beschaving in elkaar zal

Sluiten