Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

HET GEWICHT VAN DE JAPANSCHE OVERWINNING.

Men tracht de nederlaag van Rusland te verklaren — zooals gewoonlijk, door fouten der overwonnenen, door slechte organisatie van 't leger, misbruiken en dwalingen der bevelhebbers, enz. Maar de hoofdzaak ligt niet daarin. De oorzaak van 't succes der Japanners ligt niet in het slechte bestuur van Rusland, of in de treurige staat van 't leger, maar in het groote militaire overwicht van de eerste. Japan heeft overwonnen, niet omdat de Russen zwak zijn — maar omdat Japan op 't oogenblik mogelijk de machtigste militaire mogendheid te land en te water is. En wel om de volgende redenen: i°. Omdat de voortschrijdende techniek die de christen volken 't overwicht over niet christelijke heeft gegeven, aangenomen is door de Japanners, ook dank zij hunne practische zin, en de belangstelling die zij militaire heldendaden toekennen, ook door de betere toepassing van een en ander. 2°. Omdat de Japanners, van nature, moediger zijn en eene doodsverachting hebben meer dan christen volken. 3°. Omdat het militaire patriotisme, geheel in strijd met het christendom, en met alle mogelijke inspanning door het bestuur gepropageerd, tegenwoordig zich in alle kracht ten toon spreidt onder de Japanners. 4°. Omdat de Japansche strijdkracht, zich slaafs onderwerpend aan de despotische macht van den Mikado, meer éenheid bezit, dan die van volkeren bevrijd van hunne slaafsche onderwerping.

Sluiten