Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meermalen heb ik getracht aan te toonen dat de ergste kwalen waaraan de menschheid lijdt, zooals de opeenhoping van rijkdom bij enkelen en ellende bij d meerderheid, de opkoop van grond door hen die haar niet bewerken, de voortdurende bewapening en de oorlogen, en de ontaarding van den mensch, de gevolgen

zijn van de erkenning van de wettigheid van regeenngs-

geweld. Ik trachtte te bewijzen, dat, om de volgende

vraag te beantwoorden: zal de toestand van den mensch

ero-er of beter worden zonder regeenng? men voor alles moet oplossen: Waaruit bestaat de regeermg en zijn de menschen waaruit zij samengesteld is beter ot slechter dan het gemiddelde? Zijn zij beter dan za de regeering weldadig zijn — zijn zij slechter, zoo zal ze slecht zijn. En de geschiedenis leert ons dat Ivan I , Hendrik VIII, Marat, Napoleon, Araktcheier, Metternich, Talleyrand en Nikolaas beneden het middelmatige waren, 't Zijn lieden, die van de macht houden, menschen

zonder geweten, boosaardig, wreff- ?n steeds om als 't voordeel brengt geweldadigheden, plunderingen en moord, te begaan.

In eene vereeniging zonder regeenng zouden die lieden roovers zijn, wien men beletten zou hunne dad uit te voeren, en wel door de weerstand van de menschen, die zij overlast wilden aandoen, (lynchen), en voornameli) i door de publieke opinie, het machtigste wapen. Terwijl in eene maatschappij door macht bestuurd, deze lieden zich van de macht meester maken en ervan genieten, en niet alleen dat ze niet weerhouden worden door de publieke opinie, integendeel, zij worden gesteund gevierd, in de hoogte gestoken door een algemeen oordeel,

dat gekocht is en kunstmatig uitgelokt.

Men zegt: Hoe kan de mensch leven zonder regeenng ?

(dwz zonder geweld). Men moest juist het tegengestelde

zegven. Hoe kunnen menschen, zedelijke wezens, geweld inplaats van verstandelijke overeenstemming, toelaten,

Sluiten