Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaafs de vroegere revoluties navolgt, en niet 't goede spoor verlaat, waarin 't zich bevindt, om de verkeerde richting te nemen waarin zich de andere christelijke volkeren bewegen.

Om deze gevaren te voorkomen, moeten de Russen vóór alles zichzelf blijven, en niet in de leer gaan bij Europeesche en Amerikaansche constituties, of de leuze overnemen van socialistische zijde, zij hebben slechts hun eigen geweten te vragen, en daarna te luisteren. Dat de Russen, om het groote werk dat voor hun is uit te voeren, vooral zich niet bekommeren over de politieke richting die gevolgd wordt, over de waarborg van vrijheid der Russische burgers, maar laten ze zich vóór alles vrijmaken van het denkbeeld «de Russische staat», en bijgevolg van de zorgen over de rechten van burgers van die staat.

De Russen moeten nu, om zich vrij te maken, niet alleen niets ondernemen, maar zich elke onderneming ontzeggen, zoowel die, waarin de regeering hun sleept, als die, welke de revolutionnairen en de liberalen konden beproeven.

't Russische volk — met eene meerderheid van boeren — moet voortgaan te leven zooals het altijd deed, gemeenschappelijk 't land blijven bebouwen, en zonder strijd verdragen, dat wil zeggen zich onderwerpen — aan welke macht ook.

Maar laat men weigeren mede te doen aan elke gewelddadige regeeringshandeling, ook vrijwillig belasting te betalen, vrijwillig dienst te nemen bij de politie, bij de administratie, bij de douanen, bij 't leger, de vloot, bij wat voor opgedrongen instelling ook. En zeker is het nóg noodzakelijker dat de boeren zich van gewelddadigheden onthouden waartoe hen de revolutionnairen drijven. Elk geweld van de boeren tegen de grondbezitters, zal tegenmaatregelen uitlokken, en in ieder geval loopt dit alles slechts uit op de instelling van

Sluiten