Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien die tegen de Egyptische pyramiden wel opwegen.

Se verdedigers van de beschaving zeggen: «Wij zijn bereid 't slechte uit te roeien, alleen moet alles wat de menschheid bereikt heeft, onaangeroerd blijven.»

Maar datzelfde zegt een doordraaier, die door slecht leven ziine gezondheid heeft bedorven, aan den dokter. hT* bereid alles te doen wat deze hem zegt maar „„der die voorwaarde dat hij zijn slecht leven voortzetten kan. Aan zoo iemand zeggen wij, dat hij, om zijnen toestand te verbeteren, zijn tegenwoordig gedrag op moet geven. Het is tijd dat hetzelfde ook ee.^ de christelijke menschheid gezegd wordt, en dat zij het

^De onbewuste, soms ook de bewuste fout — die de voorstanders van de beschaving maken, is dat zij| de beschaving voor doel houden en haar als een weldaad beschouwen terwijl zij toch slechts t midle is. Goed kan ze slechts zijn, wanneer de heerschende machten in de maatschappij goed zijn. De ontplof rngsmiddelen zijn goed voor aanleg van wegen, maar gévïrhjk in bommen. Het ijzer heeft at,n nnt voor landbouwwerktuigen, maar is verderfelijk wanneer het gebruikt wordt voo^ oorlogsdoeleinden en gevangems-

grDe Cpers kan goede gevoelens en wijze denkbeelden verspreiden, maar met grooter gevolg nog, verderfel ke en valsche. De beschaving is of nuttig of schadelijk naar gelang het goede of kwade de boventoon voert in de maatschappij. In onze maatschappijwaar de minderheid de meerderheid onderdrukt, is zij een gro kwaad. Zij is bij ons slechts een wapen te meer tot knechting der meerderheid door de heerschende

ri Eendelijk moeten de overheerschende klassen inzien, dat datgene, wat zij beschaving en kuituur noemen slechts een middel en 't gevolg van slavernij is, waarin

Sluiten