Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de minderheid van de niet werkende menschheid de werkzame meerderheid houdt. „

Onze redding ligt niet op den weg dien wij gevolgd hebben, en niet in 't behouden van alles wat wij bereikt hebben, maar in de bekentenis, dat we op verkeerde wegen gegaan en in een moeras te land gekomen zijn, waaruit wij weder moeten, zonder zorg over t behoud van wat wij hebben, maar integendeel alles moedig wegwerpend, waaraan we 't meest behoefte hebben, en wat wij steeds medegesleept hebben, om weer op vasten grond te komen (al moesten we ook op handen en

voeten kruipen).

Een goed en verstandig leven bestaat toch daarin, onder de vele handelwijzen of wegen die zich voordoen, die te kiezen, welke 't beste en verstandigste zijn. Nu moet de christelijke menschheid kiezen tusschen twee dingen: öf doorgaan op den verkeerden weg, waarop de beschaving voor eene minderheid de grootste weldaad is de meerderheid echter in de ellende en slavernij houdt, 'of wel men moet direct, zonder te verschuiven, van een deel of voor mijn part van alle weldaden der beschaving afstand doen, die ze slechts voor enkele bevoorrechten had, en die de vrijmaking van den mensch uit ellende en slavernij belet.

XII.

BESLUIT.

't Menschelijk leven komt meer en meer in overeenstemming met het geweten: 't verlaten van de oude

Sluiten