Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid in 't leven toenemen, ook het zoeken naar uiterlijke voordeelen, en de weelde bij de minderheid: zij vermeerderde ook de slavernij bij de christenvolken, en de ellende der meerderheid. In onzen tijd is de verdorvenheid en weelde van een klein deel en de ellendige toestand bij de meerderheid ontzettend gestegen: wat duidelijk waar te nemen is bij volken, die de natuurlijke levenswijze van de akkerbouw al lang vaarwel gezegd hebben, en in 't groote bedrog van vermeende zelfregeering zijn gevallen.

Door zijn landelijk leven, door het niet bestaan van bedriegelijke zelfregeering, en vooral door de houding die het inneemt tegen het geweld, heeft het Russische volk, na de verschrikkelijke onnoodige en ongelukkige oorlog, waarin het door de regeering gewikkeld was, en na 't verlies van de hoop zich in 't bezit van den grond te zien, juist voor alle anderen de groote gebreken van de christelijke menschheid in onzen tijd gevoeld. En daarom begint de groote omwenteling die zich voorbereidt bij alle christenvolken, en die alleen de menschheid kan redden van onnoodig lijden, juist bij dit volk.

Hierin ligt de beteekenis van de revolutie die m Rusland uitbreekt. Deze revolutie is nog niet onder de Europeesche en Amerikaansche volken begonnen, maar de oorzaken die haar in Rusland te voorschijn riepen bestaan voor de geheele christenwereld; de Japansche oorlog heeft aan allen de onomstootelijke meerderheid bewezen op militair gebied van heidensche volken op christenvolken; de bewapening die tot het uiterste is opgevoerd kan niet gestaakt worden; de ongelukkige toestand en ontevredenheid van den werkman, verstoken van grond duurt voort.

De meerderheid van 't Russische volk ziet duidelijk in dat de oorzaak van alle ellende in de gehoorzaamheid aan de macht ligt. Er blijven voor hen slechts twee

Sluiten