Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan wien hij zijn goed zal nalaten, 't Is bepaald voor welke wetsovertredingen, en hoe en door wien hij veroordeeld en gestraft zal worden, hoe hijzelf de justitie dienen moet, 't zij als getuige of jurylid.

Men regelt de leeftijd waarop men bedienden en werklui, kan aannemen, en het aantal uren dat deze mogen werken, 't voedsel wat ze moeten hebben. Men schrijft voor hoe men zijne kinderen moet laten inenten, welke maatregelen men moet nemen in geval van besmettelijke ziekte, bij familie of huisdieren, naar welke scholen men zijne kinderen moet zenden. Men geeft de maat en bouwwijze aan van 't huis dat men zich wil laten bouwen, hoe men zijne huisdieren behandelen moet, paarden en honden; hoe men gebruik van t water moet maken, en waar men mag loopen, buiten de gebaande wegen. Bepaald zijn ook de straffen bij overtreding van deze en vele andere wetten.

Men kan 't groote aantal wetten en bepalingen niet alle opnoemen, waaraan men zich te onderwerpen heeft, en hoewel 't onmogelijk is ze alle te kennen mag men zich bij zijne verdediging hierop niet beroepen, zelfs niet in het meest vrijzinnige land. Daarbij is ieder mensch in die toestand geraakt, dat bij inkoop van alles wat hij noodig heeft: zout, bier, wijn, stoffen, ijzer, petroleum, thee, suiker en nog veel meer, een groot deel van zijn arbeidsloon, aan hem onbekende doeleinden afgeven moet, ook voor betaling van rente van schulden, die men in den tijd zijner grootouders of vroeger, gemaakt heeft.

Evenzoo gaat het weer, bij elke reis van de eene plaats naar de andere, bij elke erfenis, bij elke zaak die hij afsluit. Bovendien wordt een nog grooter deel van zijn arbeidsloon gevraagd, voor 't stuk grond dat hij bewoont of bewerkt. Zoodoende komt een groot deel van zijn arbeidsloon, als hij van eigen arbeid leeft, en niet van die van anderen, ten goede aan belastingen

Sluiten