Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zelf in hunne behoeften voorzien, als de landbouwende bevolking van Duitschland, Oostenrijk, Indië, China, Australië en vooral Rusland. Deze hebben geene behoefte aan dit slavendom, waaraan ze zich vrijwillig onderwerpen, noch trekken er eenig nut van.

Hoewel zij hun slavendom bemerken, zijn zij gelijk aan vogels, die, niettegenstaande de kooi open is, uit gewoonte en omdat ze niet begrijpen dat ze vrij zijn — in hunne gevangenis blijven. Vooral is het zóo met het Russische volk gesteld.

Om zich te bevrijden van alle ellende waaraan ze lijden — en waarvan 't einde niet te zien is, moeten de Russen — de groote meerderheid — alle boeren, niets bijzonders doen, maar door de open deur van hunne kooi gaan, d.w.z. zij moeten ophouden zich een Rusland met zijne macht en eenheid voor te stellen, dat iets is wat slechts in de verbeelding bestaat. Zij moeten, hunne behoeften uit den grond winnende, een natuurlijk van God ingesteld, goed en verstandig leven leiden en slechts hun geweten gehoorzamen. De Russen beginnen dit te begrijpen. En wanneer ze dit ingezien hebben zullen ze het doen, en de volkeren die voor 't grootste deel 't landbouwleven verlaten hebben zullen óok volgen.

Voor hen zal het moeilijk zijn de gehoorzaamheid aan de regeering op te zeggen, maar hoe moeilijk ook, ze zullen er door de nood toe gedwongen worden. Zoolang de mensch gehoorzaamt, bestaat er een Frankrijk, Engeland en Amerika, en met deze, het militarisme, oorlogen, belastingen, monepolies, trusten. En niettegenstaande alle veranderingen in regeeringsvorm ('t socialistische programma inbegrepen), zal de druk op de arbeidende klassen steeds zwaarder worden.

Er is een enkele grondoorzaak waardoor de menschen lijden: Dit is de afscheiding, het feit dat er heeren en slaven bestaan. In Indië onderscheidt men de Kshatriyas

Sluiten