Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En daarom moet de bevrijding van de gehoorzaamheid aan de regeering, en van de erkenning van de kunstmatige vereeniging, het vaderland, den mensch brengen tot het natuurlijk, gelukkig en zedelijker leven in landbouwende gemeenten, die zich niet aan wetten, gegrond op bedreiging en geweld onderwerpen, maar die gehoorzamen aan de hoogste, christelijke, algemeen erkende wet: de wet van onderlinge hulp, gegrond op de liefde aan God en de naaste, en die alle geweld uitsluit.

Hierin ligt het wezen van de groote omwenteling, die bij alle christenvolken zal plaats hebben

Hoe die omwenteling zal verloopen, — welke phasen zij doormaken zal — 't is ons niet gegeven dit te weten. Maar wij weten dat ze onvermijdelijk is, daar ze in 't bewustzijn van den mensch ontstaat, en reeds voor een deel verweze^ijkt is.

i *

Jassnaja ïoljana, in November 1905.

Sluiten