Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was de markt daarentegen op geloopen, en hadden Canadians op ultimo Augustus eens 135V2 gestaan, dan had hij 500 Canadians moeten leveren tegen 131V2, terwijl hij die zelf tegen 128 had kunnen opvragen. Zijne rekening zou dan aldus geluid hebben:

Voorbeeld C.

Debet.

18 April $ 4 per share.

call of5<x> Canad. è, 128 £ 400.0.0 Ultimo Augustus

SOoCanad. (^^128 12800.0.0

Balance 450.0.0

£ 13650.0.0

Credit.

7 Maart S 5 per share

call of 500 Can. è. 131 '/2 £ 500.0.0 Ultimo Augustus

50oCan.(£"heed-)a 131% 13150.0.0

£ 13650.0.0 Ultimo Augustus =

Balance £ 450.0.0

Hij had natuurlijk ook op [27 de fondsen right out kunnen koopen, en zou dan bij een opgaande markt veel meer verdiend hebben: hij had ook de helft der shares kunnen koopen, en zelf voor den ptit and call van de andere helft kunnen geven, en het eenvoudigste middel zou wel geweest zijn, als hij op het oogenblik dat hij voor den ,,call" nam, zelf getracht had dien call van een ander goedkooper te koopen. Zijn verdienste zou echter in het laatste geval al zeer gering zijn geweest, want al moge de handel in opties ook in de vele gevallen „a matter of negotiatiori' zijn, toch loopen de optienoteeringen gewoonlijk niet veel uiteen.

In de meeste gevallen zijn er geen vaste regels te Oppenheim , Opties. 2

Sluiten