Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

F

geven, hoe door „nemers gehandeld moet worden, want dit zal gewoonlijk geheel afhangen van hun loopende posities.

Er zijn er die beweren dat iemand die geld „neemt" voor den call flauw op de markt is, en dat hij die geld „geeft" willig gestemd is, evenals men soms meent , dat iemand die voor den put „neemt willig is, en dat hij die voor den put „geeft" flauw is. M. i. rust dit op een averechtsche voorstelling van de zaak. Immers wanneer een „jobber' een hausse positie heeft van bijv. 1000 Baltimore, en hij durft het risico niet te loopen van een dergelijk aandeelenbezit, dan zal hij verstandig doen met geld te „nemen" voor den call van die shares. Omgekeerd zal hij wanneer hij dezelfde stukken „short" is, en het risico niet wil loopen, geld „nemen" voor den „put". In bovenstaande gevallen had hij ook resp. kunnen „geven" voor den „put", of voor den „call.

Dergelijke handelingen zijn gewoonlijk te beschouwen, als een beperking van de kans om te verliezen, en hebben met willig of flauw zijn meestal niets uit te staan.

Indien men wil „geven voor den call, dan zal men aldus aan zijn commissionair moeten telegrafeeren,

give Jive dollars call 250 Atchison

Hetzelfde zou men volgens de Fransche usance kunnen uitdrukken, door te zeggen:

achetez 250 Atchison dont 5 fin

of volgens de Duitsche usance;

nehmet 250 Atchison dont 5 ende

1

Sluiten