Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

De „put".

Wij hebben in het eerste hoofdstuk reeds medegedeeld, dat een ,,/«/" het recht is, om een bepaald fonds te verkoopen tegen een overeengekomen koers, op een vastgestelden datum. Voor dat recht betaalt men een bepaalde som, welk bedrag varieert, al naar irelainr er fluctuaties in dat fonds te verwachten

«*» o

zijn. (Zie wat hiervoor gezegd is met betrekking tot den call).

Wie voor het eerst van een ,,put" hoort, zal geneigd zijn te zeggen , dat men er al zeer weinig aan heeft, voor 't geval dat de koers van het fonds hooger loopt, en men het dus niet goedkooper kan k o o p e n dan waarvoor men het na afloop der optie periode kan verkoopen. Dit berust op een onjuiste voorstelling der zaak. Ieder die een ,,/«/" koopt zal n.1. verstandig doen met tegen zijn optie een gedeelte der fondsen te koopen. Hij zal hierdoor wel-is-waar zijn optie duurder maken, maar indien de markt omhoogloopt zal hij toch kunnen profiteeren. en

Sluiten