Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog 100 tegen 57u/i6 koopt. (Alle aankoopen hebben plaats gehad per einde November). Op einde November zal hij 400 Unions „put" tegen 77, en zal hij voor het dividend van 400 Unions worden gedebiteerd. Zijn rekening zal dan luiden als voorbeeld II.

Voorbeeld II:

Debet.

24 Augustus $ 4Va Per share

put of 400 Union è, 77 £ 360. 0.0

150 Union (gek.) k 77% 2328.15.0

3 September

50 Union (gek.) k 69% 697.10.0

15 October

100 Union (gek.) & 59% 1197.10.0

8 November

100 Union (gek.)571,/io II53-I5-°

Einde November 8 2 divid. op 400 Union 160. 0.0

Balance 342.10.0

£ 6240. 0.0

. . September 8 2 divid. op 200 Union £ 80. 0.0

Einde November 400 Union „put" & 77 6160. 0.0

£ 6240. 0.0 Einde November ===== Balance £ 342.10.0

Na hetgeen in het voorafgaand hoofdstuk is medegedeeld over de positie van den ,,nemer", behoef ik hierbij thans niet lang stil te staan, en zal ik alleen een voorbeeld geven, hoe de rekening van den „nemer" van den laatst genoemden „put" zal luiden, in geval hij in het geheel niet tegen de optie gehandeld heeft, en dat Unions ultimo November 63'/:, staan. Hem worden, gelijk wij zagen, 400 Unions

Sluiten