Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgedrukt, of wel: men koopt tegen een prijs die hooger is dan de actueele marktprijs vermeerderd met de rente der stukken gedurende den termijn dat de optie loopt, en men verkoopt tegen een prijs die lager is, dan de actueele marktprijs vermeerderd met de rente der stukken gedurende de optie-periode. Men lette er tevens op dat de rente die men vergoed krijgt bij den put of more", kleiner is dan die welke men betaalt bij den „call of more'. M. a. w., gesteld x is de koers van het fonds, ij is de rente die vergoed wordt, z is het optie-geld, q de rente die betaald wordt, dan zal hij die geeft voor den „call of more" het fonds koopen tegen x + q + z, en hij die geeft voor den „put of more ' het fonds verkoopen tegen x ij — z.

Ik zal nu even een voorbeeld geven , hoe men op een dergelijke optie kan handelen.

A koopt op 4 October per einde November 1000 Unions tegen 77 „call of more\ of 3V2 pet. boven den marktprijs. Laat ons even zien hoeveel optie-geld hij betaalt. Hij heeft de rente te betalen voor 3 accotmts of ongeveer 3/4 pet., daar de optiehandelaar zich zeker neemt met het oog op verwachte groote schaarschte van geld, de optie kost hem dus feitelijk 23/4 pet. netto. Op 12 October verkoopt hij 500 Unions tegen 76V2 en op 28 October 500 tegen 77V2, zoodat hij juist zijn optie-geld er uit heeft, en dus feitelijk gratis den „call" op nog 1000 shares heeft tegen 77. Teneinde onder alle omstandigheden te kunnen verdienen, verkoopt hij nog 500 tegen 773/s, en heeft dus daardoor zijn „call"

Sluiten