Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verdiend, zou x pet. op 100 moeten betalen, en verdiende dus per saldo 2 pet. op 50 Atchisons. B. zou 50 Atchisons op 56 hebben gekocht en van zijn recht om tegen 60 te -putten" gebruik gemaakt hebben: hij had dan 4 pet. — 2 pet. op 50 Atchisons = 2 pet. verdiend.

Resumeerende komen wij dus tot de volgende conclusies:

c. Een call verandert in een put and call, als men de helft van het fonds daartegen verkoopt.

d. Indien de gever voor den call de helft van het fonds daartegen op den optie-prijs verkoopt, dan heeft hij feitelijk het dubbele optie-geld gegeven, voor den put and call van de halve hoeveelheid fonds, op denzelfden koers.

Ad. 3. A. geeft £ Va put 0/100 Rand mines k £ 10 en koopt 100 Randmines è. £ 10;

B. geeft £ Va call 0/100 Randmines è.£ 10.

Gesteld nu dat de markt willig wordt, en dat Randmines oploopen tot £ 11Va. A's positie zal dan staan als volgt: hij kan de 100 aandeelen die hij gekocht heeft tegen £ 10, verkoopen tegen £ 11 Va, zijne optie moet hij in den steek laten, en hij verdient £ 1 Va—& V2 optie-geld = £ 1.— B. daarentegen zal 100 Randmines verkoopen tegen £ 11 Va, en die

Sluiten