Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de open markt 26 zou moeten betalen, en verliest hij behalve zijn optie geld nog V2 pet, dus in het geheel iVa pet.. Z. daarentegen, zal zijn optie abandonneeren en 1 pet. optie-geld verliezen.

Worden Readings evenwel 23, dan zal X de optie moeten laten loopen, en de verkochte 200 shares tegen 23 terugkoopen. Hij verdient daarop r pet, maar moet dat eene procent als optie-geld betalen , zoodat hij noch verdient, noch verliest. Z zal echter zijn optie uitoefenen; hij zal de shares op 23 koopen, en zoodoende i'/a pet. — 1 pet. optiegeld = V2 pet. verdienen. Wij hebben dus gezien, dat in dit geval Z. voordeeliger is uitgeweest dan X., en kunnen dus concludeeren ;

Indien de gever voor den „call" al het fonds daartegen verkoopt onder den optie-koers, dan heeft hij feitelijk meer gegeven voor den put van dezelfde hoeveelheid fonds, op denzelfden prijs. De prijs van het optie-geld is zooveel meer, als het écart bedraagt tusschen den koers van de optie, en dien waarop verkocht is, of: P = C + E.

3. X. geeft 1 pet. call 0/100 Pennsylvania k 63, en verkoopt 50 Pennsylvania k 63V2.

Z. geeft 2 pet. put and call 0/50 Pennsylvania k 63.

Indien de markt willig wordt en Penns. 65 noteeren, dan zal X.'s positie er aldus voorstaan: hij zal 100 Penns. „call" tegen 63, moet daarvan 50

4*

Sluiten