Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Had X. in plaats van onder den optie-koers daarboven gekocht, dus bijv. op 76, dan zou hij natuurlijk duurder zijn uitgeweest, en wij kunnen dus concludeeren :

Indien de gever voor den nput" al het fonds daartegen koopt boven den optiekoers, dan heeft hij feitelijk meer gegeven voor den „calV van dezelfde hoeveelheid fonds, op denzelfden prijs. De prijs van het optie-geld is zooveel meer, als het écart bedraagt tusschen den koers der optie, en dien waarop gekocht is, of: C = P + E.

Op deze wijze doorgaande, kan men nog tot de volgende conclusies komen, die ik niet noodig acht, door voorbeelden op te helderen:

5. Als de gever voor den „put" de helft van het fonds daartegen koopt boven den optie-koers, dan heeft hij feitelijk meer gegeven dan het du bbele opti e-geld, voor den put and call van de halve hoeveelheid fonds, op denzelfden koers. De prijs van de optie is zooveel meer als het écart bedraagt tusschen den optie-koers, en dien waarop gekocht is of: H = 2 x P-f-E.

6. Als de gever voor den „put" de helft van het fonds daartegen koopt onder den optie-koers, dan heeft hij feitelijk minder gegeven dan het dubbele optie-geld, voor

Sluiten