Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Vallen de opties onder spel en weddingschap?

In het laatst van 1902 kwam voor de rechtbank te Londen een actie in behandeling van een Londensche Bankinstelling tegen zekeren X.; beide partijen waren outside brokers (niet-leden van de Beurs). Eischeres vorderde van X. betaling van £662.10.—, wegens een voor hen gekochte optie op 1000 Atchisons: gedaagde beweerde dat het gemaakte contract op spel en weddingschap berustte, en dus onwettig was. (Van eiken koop of verkoop wordt hier een contract opgemaakt: een dergelijk contract moet gezegeld zijn, tenzij het een contract is tusschen twee brokers in Engeland woonachtig.)

De zaak zou zich aldus hebben voorgedragen: X. had aan de Bank in Juli gevraagd: „wat moet ik geven voor den call van 1000 Atchisons per einde October?" De vertegenwoordiger van de Bank was daarop gegaan naar een jobber en had geïnformeerd wat de prijs was. Daarop had men aan X. gezegd wat de prijs was, en deze had daarop opdracht gegeven de optie te koopen. Dit geschiedde en voor

Sluiten