Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1V2 pet. De geheele affaire wordt dus uitsluitend een gambling tusschen cliënt en firma, en zaken, op dergelijke wijze tot stand gekomen, kunnen gevoeglijk onder spel en weddingschap worden gerangschikt, terwijl de firma alleen zal kunnen verdienen, als zij slecht adviseert *. Gesteld dat A. een percent cover stuurt voor $ 10 ooo Unions; de bucketshop koopt dan quasi voor hem, maar in werkelijkheid sluit zij de order in zich zelf. De persoon die belast is met de „uitvoering" zit den ganschen dag bij de „tape", d. i. de telegraaf die op elk kantoor aanwezig is, alle koersen gedurende den geheelen dag mededeelt en door haar eentonig ticky ticky tick de menschen meer tot handelen uitnoodigt, dan het schoonste gepraat van den tipster. (In Amerika wordt het instrument ticker genoemd.) Hij kan dus in het lusthof van verschillende noteeringen te kust en te keur gaan. Zoo zullen Unions eerst 911/4-a/s komen, om een oogenblik later 91 llz bid (bieden), en weer een

*) Bucket-shop is a term indicating places of business, in which not very creditable transactions are carried on, and a good deal of money is extracted from innocent people, who get into the clutches of people who keep them.

One cannot help noticing, that if a man is only buying and selling himself to a person depositing cover, if he is tempted to give any advice at all, it is an unfortunate thing for himself if his advice should be genuine, for, if he sells to a man at a certain price, and advises that man to buy, if the market goes according to his advice, he will lose; and if he is the seller in one case, and the buyer in the other, as I put it to Mr. Longman, you only get a profit, if your advice turns out to be wrong.

—The Lord Chief Justice of England,

in the case of Longman v. Hess.

Sluiten