Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„snel wordt bij een dier de pijn eener verwonding door andere „driften niet op den achtergrond gedrongen. Het bewuste men„schelijk gevoel van pijn mag niet als zoodanig ook bij dieren

„worden aangenomen."

Het heeft mij volstrekt niet verwonderd dat een schrijver, die voor de vivisectie pleit, het lijden der dieren tot een minimum tracht terug te brengen, maar hij vergeet te melden, dat hij in zijne meening lijnrecht staat tegenover die van Prof. Dr. Max flesch, neergelegd in zijne brochure: Antivivtsections-Bewcgung, Naturürzte tind Wissenschaft.

Waar genoemde geleerde optrekt tegen de antivivisectionisten en hen het verwijt naar het hoofd slingert, dat de antivivisectiebeweging ongemotiveerd is, wijst hij er op, hoe tal van gruwelen op groote schaal plaats hebben, waartegen niet geageerd wordt en verklaart hij zeer beslist, dat de lagere dieren, tot zelfs weekdieren toe, zeer vatbaar zijn voor pijngevoel. Hij noemt

het eene geraffineerde 1) wreedheid, wanneer een levend dier met

een mes door de breede weefselmassa van de sluitspier gesneden wordt, ten einde het van de schelp los te maken en daarna op deze wondvlakte en haar teere slijmhuid met bijtend citroensap gedroppeld wordt, om ten slotte, door het spijsverteringskanaal gekwetst, in het bijtende zoutzuur en pepsine-mengsel van den maaginhoud te worden nedergelaten: hij zegt dat dit zonder overdrijving het lot is der oesters en mossels, het hooggenot van den aristocratischen lekkerbek.

Hij betreurt het dat kreeften levend in kokend water worden geworpen, dat het onder de visschen de aal evenzoo vergaat, dat de kikvorschen gemarteld worden om de kikkerbilletjes te verkrijgen en levende schildpadden met gloeiende ijzers uit hun schaal worden losgemaakt. En dan vraagt hij: Hoe staat het met het mesten der ganzen, hoe met het castreeren der hanen en ossen voor de streeling van den smaak?

Prof. flesch heeft ons door zijne brochure volstrekt niet overtuigd, dat men een kwaad kan goed praten, door op een

1) verfijnde.

Sluiten