Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„das Resorcin. Was, Sie haben noch Blasenkatarrh? Haben

Sie denn kein Resorcin angewendet? Magenkatarrh? Schne ''.Resorcin aus der Apotheke geholt, langstens morgen sin

,,Sie geheilt. 1)

„Folgendes ist gegenwartig das Schema der Veröffenthchungen „über die Wirkung der Desinfectionsmittel. Ein Erster grei

1) Overmanoaanzuur.. . salpeterzuur bismuth, sublimaat en vele andere middelen hebben elkaar met korte tusschenpoos afgelost ££

zweert de gansche wereld bij het eene, het volgend ,aar bij het andere middel Nog gonst en suist ons in onze ooren het in de laatste jaren z duizendvoud gehoorde woord jodoform, nog danst het in alle mogelijke> v rwikkelingen in al onze geneeskundige tijdschriften: jodoform-verbanden jodoform-inademing, jodoform-gaas, jodoform voor verbinden van , w«ten.

jodoform tegen keeltering, jodoform tegen kanker, jodoform tegen klieren,

jodoform tegen syphilis, jodoform tegen tuberculeus» hersenvh daar klinkt en dreunt reeds weder een nieuw woord duidelijk hoorbaar het straatrumoer door de vensters onze kamer binnen: sublimaat (een verbinding van kwikzilver en chloor); deze nieuwe roep zwelt gestadig aan en r houden wij de ooren dicht, gilt men van alle kanten steeds hard sublimaat, sublimaat, sublimaat! Wee hem die nog dat armzahge bijna ontsmettende, krankzinnigheid veroorzakende jodoform aebruk J

wonden zoo aardig poeiert en zijn zieken zoo liefelijk rieken laat als een bloempje- weg met hem. Daar is wat beters: het onbetwijfelbare, witte,

T2,,. J»»«.»<*•—<• ; r :

wonden meer, de bacteriën worden nu weggemaaid als het koren door den maaier Hoera voor het sublimaat! Hoe belachelijk dat de ouden he sublimaat als vergif beschouwden en zoo bang waren als ze een,ge milligrammen in de pillen van Dzondi verwerkten! We zullen 't we.dra a!ssulker0P de boteram strooien. En toch is misschien reeds hier of daar de pen n de inkt gedoopt, uit wier punten een vernietigende kritiek tegen het .ubl.maat op het geduldige papier zal vloeien. Ach, en nu komen ook nog de

nieuwe specialiteiten in ontsmettingsmiddelen. Hoe overbodig worden oc nieuwe spei. hebben nu voor

die oude specialiteiten voor oog, oor, neus, keel maag

al die organen en orgaantjes maar één behandelwijze en één m.ddeL Daar hebt ge de specialisten voor resorcine. Hoe mooi, hoe eenvoudig, hoe dudelijk is de resorcine-geneeswijze toch! iedere drie maanden toch word van een ander orgaan medegedeeld, dat ziekte ervan door resorcine met g heid genezen wordt. Er is geen diphtherie meer, want resorcine geneest d,e arondia Wat hebt ge nog een blaasontsteking? Hebt ge dan geen resorcin gebruikt? Ma'agcatarrh? Vlug resorcine uit de apotheek gehaald, dan zijt ge op z'n laatst morgen beter.

Sluiten