Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sie kommen auf die allgemeinen Naturforscherversammlungen „und halten Vortrage über ihre Erfahrungen in diesem Mittel. „Bei Vorsteliungen heisst es nun: „Herr Eins!" Ah, Entdecker „der Wirkung des Mittels auf Tuberkulose! ? — Zu dienen „mein Herr. — Wie süss ist doch eine solche Berühmtheit. Was „bedeuten gegen solche neuen Herren die veralteten Berühmt-

„heiten" enz. enz. 1)

Een commentator van dit artikel van den Hoogleeraar Dr. ROSSBACH, voorkomende in het Aertzlichen Vcreinsblatt voegt

hieraan zeer humoristisch toe:

„Opernglas war zu dieser Execution überflussig. Nachdem „der arzneiglaubige Leser einige Male nach Luft gerungen hat, ,.wird er sich erinnern, dass nach OXENST1ERNA die Welt nicht „weiss, mit wie wenig Verstand sie regiert wird. Auf Prof. „ROSSBACH aber darf sich der Leser dafür berufen, dass sie „mit noch weniger Verstand kuriert wird.

„Da es nicht an mir ist, einen Gehenkten auch noch zu „köpfen, können wir den Leichnam des Arzneiaberglaubens zur „Bestattung der chemischen Industrie überlassen. 2)

Nu dit ben ik volkomen met den commentator eens; den chemische industriëelen, waaronder enkele, die den Doctorstitel voeren, is die taak ten volle toevertrouwd. In de zomermaanden kan men hen ook in de Nederlandsche badplaatsen vinden,

1) Zij komen op de algemeene vergaderingen van natuuronderzoekers en houden voordrachten over hun bevindingen met dit middel. Worden ze aan elkaar voorgesteld, dan zegt men: „Mijnheer no. 1." „O, ontdekker van de werking van het middel tegen tuberculose!?" - „Om u te dienen, mijnheer." Hoe streelend is toch zulk een beroemdheid. Wat beteekenen daarbij vergeleken de verouderde beroemdheden

2) Bij deze gerechtsvoltrekking kon een tooneelkijker gemist worden. Nadat de aan geneesmiddelen geloovende lezer eenige malen naar lucht gesnakt heeft, zal hij zich herinneren dat volgens (den Zweedschen rijkskanselier) OXENSTlERNA de wereld niet weet met hoe weinig verstand zij wordt geregeerd. De lezerkan zich echter op prof. ROSSBACH beroepen dat de wereld met nog minder verstand genezen wordt.

Daar 't niet mijn taak is, een geguillotineerde ook nog 't hoofd af te slaan, kunnen wij het lijk van het geneesmiddelbijgeloof aan de scheikundige nijverheid ter begraving overgeven.

Sluiten