Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De schrijver van de .pro" heeft al te weinig in het oog gehouden, dat het organisme der dieren en der menschen zoo hoogst verschillend is, dat men bijna zonder uitzondering in ergerlijke dwalingen vervalt, wanneer men uit de experimenten van dieren, besluiten trekt voor de menschen.

Bij de eindelooze arbeidsverdeeling en het steeds toenemend aantal specialisten, 1) gaat overzicht en samenhang verloren! ieder beweegt zich in zijn eng, begrensd kringetje, door louter boomen wordt het bosch niet gezien, en dit is een van de redenen dat de leeken, die op een meer algemeen standpunt staan, nieuwe banen op het gebied der therapie geopend, hervormingen in het leven geroepen hebben die aanvankelijk doodgezwegen, maar onder den invloed van de openbare meening, zij het ook tegen wil en dank, door de geneesheeren als heilzaam moesten erkend worden, nadat de oorspronkelijke denkers behoorlijk gesteenigd waren.

„Erst veracht man 's, dan verlacht man's, dann nimmt in .Acht man's, endlich macht man's", is een Duitsch spreekwoord, dat de geneesheeren op zich zelf mogen toepassen. 2)

wlnternltz was de pionier van de hydrotherapie, na hem kwamen oertel, senator en du bols reymond met de bewegingstherapie, von leyden, von noorden, rubner met de diaetetiek, metzger, llnz, reibmayr met de massage, Bernheim en LiÉBAULT met de hypnose, nlemeyer, Brehmer en dettweiler met de lucht-, Lahmann met de zonnetherapie. Dat de schitterende gevolgen van de hygiënische therapie zoolang door de geneesheeren genegeerd werden, is te betreuren in het belang der menschheid, een schadepost voor het aanzien van den geneeskundigen stand en in strijd met het welbegrepen stoffelijk belang der geneesheeren. De moderne tijd heeft de waarde en beteekenis van het exacte, dat zich niet dekte met een evenredig kunnen, overschat; de wetenschap verzamelde maar steeds materiaal en nog eens materiaal; een moderne

1) Geneesheeren die zich aan een bepaald onderdeel wijden.

2) Eerst veracht men het, dan lacht men er om, dan let men er op, eindelijk maakt men het na.

Sluiten