Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun stem doen hooren, stichten groot nut; zij bewaren de Priesters der wetenschap voor eenzijdigheid en gemoedeloosheid en houden den band bijeen, die alle enkele wetenschappen tot een groot geheel vereenigt.

De brochure van dezen schrijver moge in veler handen komen en er toe bijdragen dat de antivivisectie-bond door tal van nieuwe leden versterkt worde.

Die eenzijdige cultus van het verstand zooals de moderne geneeskunde aankweekt, moge den dichter-wijsgeer ROBERT HAMERLING in den mond hebben gegeven: „Woran die Welt „zu Grunde gehen wird? Durch das um sich greifen jenes ver„ nichtenden Princips, das wir Verstand nennen. Denn dieser „ist der drauende Moloch, der Tod- und Urfeind des Gemttthes „und der Phantasie und somit auch des Lebens, das ganz und

„gar auf diese weltschöpferischen Machte gegründet ist

„ Gcmüth und Phantasie ist lebenbildend, wahrend der Verstand „ents eelt." 1)

1) Waaraan de wereld ten onder zal gaan? Door het voortkankeren van het vernietigend beginsel, dat wij verstand noemen. Want dit is de dreigende afgod, de doods- en aartsvijand van het gemoed en de fantasie, en dus ook van het leven, dat geheel op deze wereld-scheppende machten gegrond is ... Gemoed en fantasie is levenvormend, terwij! het verstand de ziel doodt.

DR. luchtmans.

Sluiten