Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE TOONEEL.

Emma.

Emma (alleen; de portefeuille opnemend; voor zich heen). Arm, arm kind, weer een nieuw slachtoffer van uw huwelijks politiek, practische maatschappij.

VIJFDE TOONEEL.

Anna, Emma.

(Als Anna gekleed verschijnt doet zij zoo opgewekt mogelijk; moeite in 't werk stellend Anna op te vroolijken).

Emma. Ziezoo, nu gaan we eens op ons gemak naar v. d. Werf, de Bazar en Koenen. En nu met je goede smaak mij dapper ter zijde gestaan.

(Luchtig en vroolijk tot haar pratend en den kamenier goeden dag zeggend, laat ze Anna voor-gaan door de deur).

EINDE VAN IIET TWEEDE BEDRIJF.

Sluiten