Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er meer zijn. 'n Beetje vergtofd nu door.. enfin door allerlei, en te weinig kracht.

Henny. Gij doet mij goed door dit zoo te zeggen. Weet u wat hij vroeger zei, dat hij wilde worden. President van de Fransche Republiek ! President van de Fransche Republiek!

v. Rijswijk. Ja ik herinner me hem nog heel goed, toen uw familie pas uit Frankrijk terugkwam. Ik heb hem toen nooit gesproken. Hij is ouder. Maar ik kan hem nog zien, als toen, rechtop altijd, bleek, en met oogen mijlen verder, dan waar hij liep.

Henny. O, wat is dit lief van u. (Nader komend) wat is dit erg lief van u. Gij moet mij dan ook helpen om hem weer als vroeger...

v. Rijswijk (recht op, zonder zich naar haar toe te buigen. Glimlacht.) Ik beloof wat u vraagt» alles. — Wat is uw program, overmorgen.

Henny. Ik was aan het repeteeren toen gij binnen kwaamt. Dit hier o. a.

v. Rijswijk. Wonder! Dat is een keus. Dat is een ontzaggelijke goeie keus. Als ik aan u denk als één impuls, als één krachtige uitstorting van gevoel, dan ben ik in de buurt van dit stuk. Uw succes kan er zijn, of kan er niet zijn, dit is een daad. Speel het voor mij.

Henny (onder den indruk)• Ja- — Maar Baptist

Sluiten