Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer v. Rijswijk; (tot v. J{ijszuijk) Mejuffrouw Hulst.

Mies Hulst. Pardon. Zeer aangenaam.

Baptist. Meneer v. Rijswijk is socialist en schrijver.

Mies Hulst. O, interesting. U schrijft ver...

v. Rijswijk. Aangenaam. Mag ik...? (tot v. Jlert) Je neemt mij niet kwalijk. Maar ik moet heen.

Baptist. Mama liet me juist vragen of je mee wil koffiedrinken.

v. Rijswijk (met eenige hartelijkheid.) Heel gaarne. Dank je mama vriendelijk, maar ik kan niet.

Henny. Ik zie u toch op mijn concert; — met uw meisje?

v. Rijswijk. Natuurlijk, in ieder geval.

Henny. Nu, wacht dan op mij na afloop. En breng mij naar huis. Mama ontvangt.

v. Rijswijk (naar haar toe gaand, drukt hij haar de hand). Dank u. Bonjour Baptist. — J uffrouw! (af.)

Baptist. Zusje, Mama vraagt of je thuis komt koffiedrinken. Zullen wij het genoegen hebben, Mies?

Sluiten