Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mies Hulst (die onderwijl aan het bezichtigen is). Heel gaarne (zij zet haar onderzoekingen voort).

(Broeder en zuster maken zich gereed, na wat aan den vleugel verschikt te hebben. Zij negligeeren Mies Hulst erg, zonder dat deze het echter bemerkt. Zij wisselen eenige laatste woorden).

Baptist. Hoe vindt je hem nu? Wijs hè, heel wijs. Nu hij wordt ook nog al geprezen.

Henny (overmoedig, uitdagend tegenover den toon van vertrouwen, die confidenties verwacht). Ik weet het niet. Hij werkt op mij als... als ... als absynth.

Baptist (vroolijk spottend). Als absynth!

Mies Hulst. Ik vind die mijnheer wel interessant.

Baptist. Ja? O. — Zeg zusje, wil je de balcondeuren niet dicht hebben?

Henny. Och, laat maar. — Ga je mee, Mies?

Jlllen af.

einde van het eerste bedrijf.

Sluiten