Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die je gauw opgeeft. Maar, als met alle dingen; indien men wilde, waar men kan, in 't groot ? O, 'n massa natuurlijk. — Ja, gaarne, dank je. (steekt 'n sigaar op) — Maar doe ik nou eigenlijk niet wijzer heen te gaan.

Joan. Neen blijf. Nog 'n paar woorden. — Toen ik zoo even naar buiten staarde, naar de schemer, daar aan den hemel, keek ik je vol in 't gezicht.

Keizer. Je zag me aankomen?

Joan. Nee, beste vrind. Maar je wijze, koele woorden van 'n jaar geleden om dezen tijd kwamen me in de gedachten. Jk meende in de zon te zien, maar ik zag nog eens in de ernst van je kalm gezicht.

Keizer. Wat ?

Joan. Stil maar.— Ik heb juffrouw v. Aert vandaag gezien. Ik heb 't je verleden jaar getrouwelijk allemaal verteld. En je weet nog welke raad je me gegeven hebt.

Keizer. Jawel, ja.

Joan. Niet wijken. Uitvechten in jezelf wat moet. Altijd sterk zijn. En... niets doen, wat je je zou moeten verwijten.

Keizer. Ja.

Joan. En als er nu toch geen oplossing was?

Sluiten