Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING

De Commissie voor de Geschriften van den Nederlandschen Protestantenbond, die tot deze uitgave het initiatief nam, gevoelt de wenschelijkheid om deze „Christusbeschouwingen" met een enkel woord bij den lezer in te leiden. Zij droeg aan ondergeteekenden op hier mede te deelen welke haar bedoeling met dit werk is, en hoe het tot stand kwam.

Het is een erkend feit dat de Christologie onder Modernen aan de orde is. Men weet dat er groote verscheidenheid van opvattingen in dezen bestaat, een verscheidenheid die voor velen verwarrend is; menig theoloog erkent openlijk tot die velen te behooren, en uit de kringen der moderne kerkgangers vernemen wij herhaaldelijk de klacht dat men niet weet waaraan men zich te houden heeft.

Sluiten