Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bedoeling met dit boek is niet: aan deze klagers een bevredigend antwoord te geven. In zake Christologie bestaat onder Modernen nu eenmaal geen eenstemmigheid. De eenheid van het Modernisme ligt elders ; en het is uit kracht van die eenheid, dat de schrijvers van de volgende artikelen hun zoo uiteenloopende Christusbeschouwingen samen kunnen geven in dit eene boek. In de Christologie staan de Modernen slechts tezamen op éénzelfde critisch standpunt tegenover de bronnen voor Jezus' leven, de Evangeliën; maar van dat eene standpunt uit gaan verschillende stroomingen uiteen.

De Commissie meent enkele hoofdstroomingen te kunnen bepalen. Zij noodigde tot het schrijven van dit werk zes bekende theologen uit, die zij vertrouwt als representanten dier stroomingen te mogen beschouwen. Elke poging om het aantal hunner geestverwanten te benaderen is natuurlijk vooraf veroordeeld. Even natuurlijk is dat menigeen in dit boek zijn eigen beschouwing niet geheel zal vinden weergegeven. Ongetwijfeld zijn er meer schakeeringen. Maar er zijn grenzen voor een boek als dit.

Sluiten